Pašnovērtējuma ziņojums – 2022./2023.m.g.

Liezēres pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums – PUBLISKOJAMĀ DAĻA 2022./2023.m.g.

Lasīt (PDF)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS – 2020./2021.M.G.

Liezēres pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums – PUBLISKOJAMĀ DAĻA  2020./2021.m.g.

Lasīt ( PDF)

Pašnovērtējuma ziņojums – 2021./2022.m.g.

Liezēres pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums – PUBLISKOJAMĀ DAĻA 2021./2022.m.g.

Lasīt(PDF)

Liezēres pamatskolas nolikums – saskaņots

Liezēres pamatskolas nolikums – saskaņots

Lasīt ( PDF)