Skolas vecāku padome

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

 

LIEZĒRES PAMATSKOLA

Reģ.Nr.4412900117

Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV – 4884

tel: 64807160, 64807161, e-pasts: [email protected]

___________________________________________________________________

 

Iestādes padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

 

Iestādes padomes priekšsēdētājs Marika Prokiraite

Vecāku pārstāvji:

1.klase – Santa Daidere

2.klase – Vita Gutāne

3.klase – Ieva Pleša

4.klase – Ilze Miezāja

5./6.klase – Irīda Mizuka

7.klase – Ēriks Paeglis

8.klase – Jana Teriška

9.klase – Vineta Mikoviča

PI grupa „Zaķēni” – Santa Daidere

PI grupa „Kamenīte” – Marika Prokiraite

 

Iestādes padomē darbojas:

Skolas direktore Jolanta Stepiņa

Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Jānis Daiders

Pirmsskolas izglītības grupu metodiķe Lilita Biķerniece

Skolēnu Līdzpārvaldes prezidente Elena Mikoviča

 

Iestādes padomes sastāvs izvirzīts skolas vecāku kopsapulcē  01.09.2023., pirmsskolas vecāku kopsapulcē 21.09.2023.