Dokumentācija PII

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Dokumentācija PII

Mācību darbs PII

Liezēres pamatskolas Pirmsskolu izglītības grupu mācību darbs.

Mācību darbs PII