Liezēres pamatskolas
Pirmsskolu izglītības grupu mācību darbs.

Dienas režīms
2023./2024. mācību gads

Apstiprināts ar Liezēres pamatskolas direktores J. Stepiņas rīk.nr. 11/1-15 01.09.2023

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

LIEZĒRES PAMATSKOLA

Reģ.Nr. 40900006871

Adrese Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884

Tālrunis 29486825, e-pasts [email protected]

_______________________________________________________________________

Liezēres pamatskolas Pirmsskolu izglītības grupu

Dienas režīms

2023./2024. mācību gads

7.00 – 8.00

Bērnu pieņemšana dežūrgrupā. Sarunas ar vecākiem. Attīstošās rotaļas. Individuālais darbs.

8.00 – 8.50

Bērnu ierašanās grupās. Attīstošās rotaļas. Individuālais darbs. Rīta vingrošana.

8.50 – 9.10

Brokastis.

9.15 – 10.40

Daudzveidīgas, bērna attīstību veicinošas darbības, tai skaitā rotaļdarbības vai citas mācību darba organizācijas formas atbilstoši rīta cēliena paredzētajām aktivitātēm.

10.45 – 11.45

Pastaiga. Vērojumi un eksperimenti dabā.

Rotaļas ar pamatkustību elementiem.

12.00- 12.20

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

12.20 – 14.50

Gatavošanās dienas miegam. Dienas miegs.

14.50-15.25

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

15.25 – 18.00

Dienas rita turpināšanās. Bērnam atbilstošas mācību un individuālā darba organizācijas formas atbilstoši pēcpusdienas cēlienā paredzētajām aktivitātēm.

18.00

Došanās uz dežūrgrupu.

17.30 – 18.00

Individuālais darbs. Rotaļas. Rotaļas ārā vai grupas vidē.

Došanās mājās.

18.00 – 18.20

Vakariņas ( nakts grupas bērniem)

18.50 – 19.00

Grupu sakopšana. Došanās uz nakts grupu.

Izvilkums no MK Noteikumiem  Nr.890, Rīgā 2013.gada 17.septembrī Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai paredz:

  1. ja gaisa temperatūra ir zemāka par – 10° grādiem, pastaigas svagā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.
  2. pakalpojuma sniedzējam ir pienākums neuzņemt bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5° C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa t° un izmaiņām bērnu uzvedībā – atteikšanos ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), pedikuloze, vai COVID -19 saslimšanas pazīmēm.

Mācību darbs Zaķēnu un Kamenītes grupās.