SKOLAS VĒSTURE

Liezēres ļaužu izglītības ceļš un ticība gaišākai nākotnei sākās pirms 320 gadiem, kad
pie Liezēres baznīcas tika uzsākta bērnu apmācība. Tagadējā Liezēres pagasta robežās
tapušas un izzudušas daudzas skoliņas, atstājot dziļas pēdas kultūrvēsturiskajā dzīvē.
Liezēres tagadējā skola, laikam ritot, ir nesusi daudzus nosaukumus: astoņgadīgā,
nepilnā vidusskola, deviņgadīgā, pamatskola, tikai tās sūtība palikusi nemainīga mācīt
un audzināt bērnus.

Skolas pagalmā 1969. gada 1. septembrī dzidri noskan pirmais skolas zvans.
Simboliski svinīgajā atklāšanas pasākumā sovhoza „Liezēre” priekšsēdētājs R.
Vanags dāvina skolas direktoram E. Vilkam atslēgu, kura joprojām atrodas skolas
muzejā. Sākās jauns un nozīmīgs laiks visas Liezēres puses sabiedrības dzīvē.

Skolas pastāvēšanas laikā skolas dzīvi vadījuši 10 direktori, rosinot visu skolas saimi
darboties radoši un īstenot dzīvē pat visneprātīgākās idejas. Un tie ir:

1969.- 1970. g. – Edgars Vilks
1970.- 1973. g. – Skaidrīte Grundsberga
1973.- 1976. g. – Leons Kudors
1976.- 1981. g.– Staņislava Zujeva
1981.- 1988. g. – Jānis Ozoliņš
1988.- 1989. g.– Dzintars Gravāns
1989.- 1991. g. – Mārīte Fiļova
1991.- 1994. g. – Aigars Zadināns
1994.- 2003. g. – Tāle Greine
2003.- 2015. g. – Jolanta Pabērza
no 2015. g. – Jolanta Stepiņa

Internāta (no 2010. gada 29. jūnija šajās telpās mājo Madonas novada bērnu un
jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”) un ēdnīcas ēka celta 1974.
gadā.

B/d „Kamenīte”  ēka celta 1966. gadā. No 2009. gada 1. septembra bērnudārzs
pievienots Liezēres pamatskolai un ieguvis nosaukumu – Liezēres pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupas.

Ap skolu ir 2,9 ha liela zemes platība, kuru kopš 1996. gada 1. septembra par piemiņu
Liezēres skolas bijušajam direktoram Jānim Ozoliņam saucam par Jāņa dārzu.
Skolā ir novadpētniecības muzeja (atmiņu) telpa, kurā ir bagātīgs materiālu klāsts ne
tikai par Liezēres skolu laika griežos, bet arī par Liezēres pagastu.

Skolai vēsturiski mainījušies simboli, to nozīmes.

Lepojamies, ka mums no 1999.gada ir sava himna „Manai skolai” (Ulda Deigeļa vārdi un mūzika),

no 2004. gada – skolas karogs, bet no 2005. gada ir logo – pūcīte.

Skolas logo

Skolas logo atspoguļo trīs lietas, kas saistās ar Liezēres pamatskolu:
Pūce jau no senseniem laikiem ir gudrības simbols.
Grāmata ir skolēna un skolotāja “labākais draugs” un zināšanu devējs
Ozolzars rāda, ka Liezēres pamatskola atrodas Ozolos, kas ir ļoti bagāti ar šiem stiprajiem, sīkstajiem kokiem.

Skolas karogs

2004. gada 1. septembrī centrālais Zinību dienas notikums bija skolas karoga iesvētīšana. Liezēres pamatskolas karogs simbolizē kāpšanu kalnā. Karoga lejasdaļā ir zemes krāsa – katram no mums ir vajadzīgs pamats, uz kura stāvēt. Tālāk seko zaļie toņi – no tumšākā uz gaišāko – arī kāpšana zināšanu, labestības, mīlestības kalnā. Un, kad esam uzkāpuši kalnā, tur spīd saulīte un varavīksnes toņi simbolizē šo laimi un brīnumu, kuru tur ieraugām. Un esam laimīgi kalna virsotnē. Karogā ieaustas latviskās zīmes. Laima – skujiņa uz augšu.
Laima cilvēkam ieliek šūpulī likteni. Māras līklocis – ūdeņu zīme. Māra – Zemes māte. Līdzās mātei ģimenē ir tēvs. Zemes mātei Mārai latviešu mitoloģijā blakus ir Debesu tēvs – Dievs. Karogā Dieva zīme ir jumtiņi. Dievs dod savu pajumti cilvēkam. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka Dievs palīdz tam, kurš pats cenšas kaut ko darīt.