Atbalsta personāls

Logopēde – Lilita Biķerniece – +371 29333600

Psiholoģe – Anita Prodniece –  +371 25602769

Montesori speciāliste – Regīna Paegle – +371 29329157

Pedagogs karjeras konsultante – Jolanta Pabērza – +371 29486825